Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit uw basisverzekering of aanvullende verzekering heeft u bij diabetes type 1 en 2 een zorgprofiel nodig. Dit zorgprofiel (0, 1, 2, 3 of 4) geeft de zorg aan die de voet nodig heeft. Hoe hoger het zorgprofiel, hoe hoger het risico op voetulcera (voetwonden) en complicaties. Een zorgprofiel wordt vastgesteld aan de hand van een screening en kan worden vastgesteld door uw huisarts, praktijkondersteuner of (diabetes)verpleegkundige. Uw medisch noodzakelijke voetzorg kan ‘binnen de keten’ of ‘buiten de keten’ vallen.

Voetzorg ‘binnen de keten’

Vergoeding ‘binnen de keten’ verloopt via de zorggroep/ketenzorg waarbij de huisarts is aangesloten. In de provincie Groningen is dit de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). Een van de voorwaarden om van ketenzorg gebruik te maken is dat u diabetes type 2 heeft. U kunt vanaf zorgprofiel 2 gebruikmaken van ketenzorg, uw basisverzekering vergoed de medisch noodzakelijke behandelingen, eigen risico is niet van toepassing. Het zorgprofiel wordt vastgesteld aan de hand van een screening en kan worden vastgesteld door uw huisarts, praktijkondersteuner of (diabetes)verpleegkundige. (Soms wordt de screening en de bepaling van het zorgprofiel uit handen gegeven door de huisarts, bij bijvoorbeeld CERTE of een andere organisatie, dit maakt geen verschil. De huisarts blijft hoofdbehandelaar.)

Voetzorg ‘buiten de keten’

Als u voor uw diabetes mellitus onder behandeling staat van een internist of u kunt geen gebruik maken van ketenzorg omdat u bijvoorbeeld diabetes type 1 heeft, dan valt de vergoeding ‘buiten de keten’. U kunt, met een verwijzing van de huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde terecht bij een door uw verzekeraar gecontracteerde podotherapeut. De podotherapeut zal een behandelplan voor u opstellen. Voor de medisch noodzakelijke behandelingen kunt u terecht bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo.

Let op: Na uw bezoek aan de podotherapeut bent u vrij in keuze waar u de medisch noodzakelijke voetbehandelingen wilt laten uitvoeren. Het is wel belangrijk dat de podotherapeut een overeenkomst/contract heeft met de medisch pedicure van uw keuze. De podotherapeut kan u een lijst meegeven met gecontracteerde praktijken waar u voor uw behandelingen terecht kunt. Pedispot heeft overeenkomsten met de volgende podotherapeuten:

  • Voetstuk Podotherapie
  • OIM NOVOmotion
  • Podotherapie H&L
  • Achilleonzorg Podopedie
  • Podotherapie Martini Ziekenhuis en OZG

Bent u onder behandeling bij een andere podotherapeut, maar wilt u voor de medische noodzakelijke voetzorg cliënt worden bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo, dan is dit in veel gevallen geen probleem. U kunt hierover contact opnemen met Pedispot: (0597) 54 2734.

Vergoeding zorgprofiel 0 (geen zorgprofiel)

Zorgprofiel 0 (geen zorgprofiel)

U komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering, maar een aanvullende verzekering kan uw kosten voor voetzorg in zijn geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Vervolgstap

- U kunt hiervoor uw aanvullende verzekering raadplegen. U krijgt een nota van Pedispot, deze nota dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding zorgprofiel 1

Zorgprofiel 1

U komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering, maar een aanvullende verzekering kan uw kosten voor voetzorg in zijn geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Vervolgstap

- U kunt hiervoor uw aanvullende verzekering raadplegen. U krijgt een nota van Pedispot, deze nota dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding zorgprofiel 2

Zorgprofiel 2 'binnen de keten'

U kunt bij DB type 2 met zorgprofiel 2 gebruikmaken van ketenzorg van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en komt in aanmerking voor vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering, er is geen eigen risico van toepassing, uw zorg valt ‘binnen de keten’. U kunt in dit geval direct terecht bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo, aangesloten bij de GHC.

- Aantal vergoedingen medisch noodzakelijke voetzorg: 6 - 8

In sommige gevallen kunnen 8 behandelingen medisch noodzakelijk zijn. Mocht Pedispot dit noodzakelijk vinden, dan kan, na overleg met de GHC worden besloten 8 in plaats van 6 behandelingen te vergoeden.

Vervolgstap

- U ontvangt geen nota, declaratie van medisch noodzakelijke voetzorg vindt door Pedispot plaats. U hoeft niets bij te betalen, tenzij u kiest voor medisch aanvullend of als specialistische technieken noodzakelijk zijn. Bij uw eerste behandeling (intake) neemt u uw verwijsbrief van de huisarts (GHC formulier) mee naar Pedispot.

Zorgprofiel 2 'buiten de keten'

Alleen mensen met diabetes type 2 kunnen deelnemen aan ketenzorg. Heeft u diabetes type 1 dan verloopt de vergoeding via de podotherapeut. Nadat bij u het zorgprofiel 2 is vastgesteld door huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde gaat u met de verklaring/doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een behandelplan op waarin het aantal behandelingen voor medisch noodzakelijke voetzorg staat vermeld. Voor deze behandelingen kunt u bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo terecht.

Vervolgstap

- U ontvangt geen nota, declaratie van medisch noodzakelijk voetzorg vindt door Pedispot plaats. U hoeft niets bij te betalen, tenzij u kiest voor medisch aanvullend of als specialistische technieken noodzakelijk zijn. Bij uw eerste behandeling (intake) neemt u uw verwijsbrief/behandelplan van de podotherapeut mee naar Pedispot. Door sommige podotherapeuten wordt het behandelplan digitaal doorgegeven aan Pedispot.

Vergoeding zorgprofiel 3

Zorgprofiel 3 'binnen de keten'

U kunt bij DB type 2 met zorgprofiel 3 gebruikmaken van ketenzorg van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en komt in aanmerking voor vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering, er is geen eigen risico van toepassing. U kun in dit geval direct terecht bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo, aangesloten bij de GHC.

- Aantal vergoedingen medisch noodzakelijke voetzorg: 6 - 8

In sommige gevallen kunnen 8 behandelingen medisch noodzakelijk zijn. Mocht Pedispot dit noodzakelijk vinden, dan kan, na overleg met de GHC worden besloten 8 in plaats van 6 behandelingen te vergoeden.

Vervolgstap

- U ontvangt geen nota, declaratie van medisch noodzakelijke voetzorg vindt door Pedispot plaats. U hoeft niets bij te betalen, tenzij u kiest voor medisch aanvullend of als specialistische technieken noodzakelijk zijn. Bij uw eerste behandeling (intake) neemt u uw verwijsbrief van de huisarts (GHC formulier) mee naar Pedispot.

Zorgprofiel 3 'buiten de keten'

Alleen mensen met diabetes type 2 kunnen deelnemen aan ketenzorg. Heeft u diabetes type 1 dan verloopt de vergoeding via de podotherapeut. Nadat bij u het zorgprofiel 3 is vastgesteld door huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde gaat u met de verklaring/doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een behandelplan op waarin het aantal behandelingen voor medisch noodzakelijke voetzorg staat vermeld. Voor deze behandelingen kunt u bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo terecht.

Vervolgstap

- U ontvangt geen nota, declaratie van medisch noodzakelijk voetzorg vindt door Pedispot plaats. U hoeft niets bij te betalen, tenzij u kiest voor medisch aanvullend of als specialistische technieken noodzakelijk zijn. Bij uw eerste behandeling (intake) neemt u uw verwijsbrief/behandelplan van de podotherapeut mee naar Pedispot. Door sommige podotherapeuten wordt het behandelplan digitaal doorgegeven aan Pedispot.

Vergoeding zorgprofiel 4

Zorgprofiel 4 'binnen de keten'

U kunt bij DB type 2 met zorgprofiel 4 gebruikmaken van ketenzorg van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en komt in aanmerking voor vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg vanuit de basisverzekering, er is geen eigen risico van toepassing. Nadat bij u het zorgprofiel 4 is vastgesteld door huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde gaat u met de verklaring/doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een behandelplan op waarin het aantal behandelingen voor medisch noodzakelijke voetzorg staat vermeld. Voor deze behandelingen kunt u bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo terecht.

Vervolgstap

- U ontvangt geen nota, declaratie van medisch noodzakelijke voetzorg vindt door Pedispot plaats. U hoeft niets bij te betalen, tenzij u kiest voor medisch aanvullend of als specialistische technieken noodzakelijk zijn. Bij uw eerste behandeling (intake) neemt u uw verwijsbrief/behandelplan van de podotherapeut mee naar Pedispot. Door sommige podotherapeuten wordt het behandelplan digitaal doorgegeven aan Pedispot.

Zorgprofiel 4 'buiten de keten'

Alleen mensen met diabetes type 2 kunnen deelnemen aan ketenzorg. Heeft u diabetes type 1 dan verloopt de vergoeding via de podotherapeut. Nadat bij u het zorgprofiel 4 is vastgesteld door huisarts, internist of specialist ouderengeneeskunde gaat u met de verklaring/doorverwijzing naar de podotherapeut. De podotherapeut stelt een behandelplan op waarin het aantal behandelingen voor medisch noodzakelijke voetzorg staat vermeld. Voor deze behandelingen kunt u bij Pedispot Medisch Pedicure in Vriescheloo terecht.

Vervolgstap

- U ontvangt geen nota, declaratie van medisch noodzakelijk voetzorg vindt door Pedispot plaats. U hoeft niets bij te betalen, tenzij u kiest voor medisch aanvullend of als specialistische technieken noodzakelijk zijn. Bij uw eerste behandeling (intake) neemt u uw verwijsbrief/behandelplan van de podotherapeut mee naar Pedispot. Door sommige podotherapeuten wordt het behandelplan digitaal doorgegeven aan Pedispot.

De praktijk

Pedispot is een moderne, gespecialiseerde praktijk voor de behandeling van voetklachten.

- Geregistreerd medisch pedicure

- Diabetische en reumatische voet

Lees meer

Waarom Pedispot?

Ruime ervaring
Moderne praktijk en uitstekende hygiëne
Ruim assortiment producten

Meer:

- Privacy

Contact

Pedispot

Wedderweg 27

9699 RA Vriescheloo

0597 54 2734

info@pedispot.nl

Volg ons op

© 2006 - 2020 Pedispot